servicii cetateni straini

APOSTOL & ASOCIATII

Servicii pentru cetatenii straini

Acest serviciu s-a nascut ca suport pentru angajatorii romani aflati in deficit de personal. Prin acest serviciu, va puteti acoperi necesarul de personal ! Avand suportul nostru, pe tot parcursul procedurilor!

OBTINEREA AVIZELOR DE MUNCA


Pentru angajat

 Doriți să munciți în România și aveți cetățenia unui stat din afara Uniunii Europene și Spațiului Economic European ?
 Îndepliniți condițiile speciale de pregătire profesională, experiență în activitate și autorizare;
 Faceți dovada faptului că sunteți apt din punct de vedere medical să desfășurați activitatea respectivă;
 Nu aveți antecedente penale care să fie incompatibile cu activitatea pe care o desfășurați sau urmează să o desfășurați pe teritoriul României.

Pentru angajator

 Angajatorul are achitate la zi obligațiile către bugetul de stat;
 Angajatorul desfășoară activități compatibile cu funcția pentru care se solicită încadrarea în muncă a străinului;
 Angajatorul/beneficiarul prestări servicii să nu fi fost sancționat pentru muncă nedeclarată sau angajare ilegală, în ultimele 6 luni anterioare soluționării cererii în cazul lucrătorilor permanenți/sezonieri/stagiari/transfrontalieri/înalt calificați/au pair/detașați/ICT.PERMISE DE SEDERE IN ROMANIA


Pentru obținerea vizei de lungă ședere pentru angajare trebuie să depuneți următoarele documente:

  copia avizului de angajare, eliberat de Inspectoratul General pentru Imigrări sau, după caz, documente prin care să se facă dovada că solicitantul se încadrează în categoriile de cetățeni străini care pot fi încadrați fără aviz de angajare;
  dovada mijloacelor de întreținere la nivelul salariului minim brut garantat în plată pentru întreaga perioadă înscrisă în viză ;
  certificat de cazier judiciar sau alt document cu aceeași valoare juridică, eliberat de autoritățile din statul de domiciliu sau de reședință;
  asigurarea medicală pe perioada valabilității vizei.

Următoarelor categorii de străini pot fi încadrați în muncă sau pot presta muncă la persoane fizice sau juridice din România fără aviz de angajare:

  străinii al căror acces liber pe piaţa muncii din România este stabilit prin tratate încheiate de România cu alte state;
  străinii titulari ai dreptului de şedere pe termen lung pe teritoriul României;
  străinii titulari ai dreptului de şedere temporară pentru reîntregirea familiei în calitate de membrii de familie ai unui cetăţean român;
  străinii titulari ai dreptului de şedere temporară pentru studii.


Sursa: http://igi.mai.gov.ro

Tarife


Sedinta de informare nu costa nimic, insa intalnirile ulterioare sunt taxate.

Apostol si Asociatii

Experienta ne recomanda indiferent de stadiul in care se afla afacerea dumneavoastra, avand in portofoliul nostru clienti alaturi de care am fost de la inceputurile lor precum si firme mari, de prestigiu, care au gasit in APOSTOL si ASOCIATII un partener de nadejde, serios si mereu pregatit sa ofere solutii inovative cererilor lor.


Ne gasiti si pe