APOSTOL & ASOCIATII

APOSTOL & ASOCIATII prin Cabinet de Avocatura si Mediere ofera servicii de consultanta si asistenta juridica la standarde profesionale in domeniul dreptului muncii.

Medierea desi nu mai este obligatorie pentru solutionarea litigiilor de munca noi o recomandam.


 Un prim element de noutate introdus de actuală reglementare constă în participarea obligatorie a părților la ședința de informare cu privire la avantajele medierii.
 În cazul litigiilor de muncă izvorâte din încheierea, executarea și încetarea contractelor individuale de muncă, Legea medierii prevede expres că părțile să facă dovadă că au participat la ședința de informare.
 Un alt element de noutate este legat de modul de desfășurare a procedurii de judecată în față instanței, noile dispoziții fiind menite să accelereze ritmul de soluționare a procesului.
 Spre deosebire de vechea reglementare, sunt prevăzute noi proceduri, dar și termene precise pentru fixarea primului termen de judecată.


Drepturi ale salariatilor garantate de Constitutie si Legea 53/2003 Codul Muncii.


  dreptul la salarizare pentru munca depusa;
  dreptul la repaus zilnic si saptamanal;
  dreptul la concediu de odihna anual;
  dreptul la egalitate de sanse si de tratament;
  dreptul la demnitate in munca;
  dreptul la securitate si sanatate in munca;
  dreptul la acces la formarea profesionala;
  dreptul la informare si consultare;
  dreptul de a lua parte la determinarea si ameliorarea conditiilor de munca si a mediului de munca;
  dreptul la protectie în caz de concediere;
  dreptul la negociere colectiva si individuala;
  dreptul de a participa la acţiuni collective.

Medierea ne ofera posibilitatea sa decidem cu privire la modul in care aceste drepturi sunt exercitate de catre partile aflate in conflict.

Medierea in etapa extraprocesuala


  in situatia in care se finalizeaza prin ajungerea la o intelegere comuna, aceasta este practic o conventie care are putere de lege intre parti.
  intelegerea exprimata printr-un acord scris poate fi autentificata la notar, iar in masura in care contine o creanta certa, lichida si exigibila acest acord autentificat constituie titlu executoriu.
  clauzele acordului de mediere se pot insera si intr-un act aditional la contractul incheiat intre parti si asupra caruia exista diferende.
  in situatia in care acordul nu a fost autentificat, dar ulterior semnarii acordului acesta nu a fost respectat de catre una dintre parti, iar cealalta parte intelege sa se foloseasca de acord in instanta, acordul recunoscut de catre cealalta parte, in fata instantei, are aceeasi forta probanta ca si acordul autentificat de catre notar, si prin incuviintarea pronuntata de catre instanta de judecata, devine, de asemenea, titlu executoriu. In situatia in care o parte neaga realitatea acordului de mediere aceasta va trebui sa faca si dovada faptului ca este un fals pentru a putea fi respins ca proba de catre instant de judecata.


Medierea in etapa procesuala


  priveste acele situatii in care litigiul a fost deja inaintat spre judecata instantelor.
  poate interveni oricand in cursul judecatii, conform principiului disponibilitatii partilor cu privire la cererile lor in fata instantei de judecata.
  daca partile se infatiseaza la ziua fixata pentru judecata, cererea pentru darea hotararii va putea fi primita, chiar de catre un singur judecator, urmand ca hotararea care consfinteste acordul/intelegera lor sa fie data in sedinta.
  daca partile se infatiseaza intr-o alta zi, instanta va putea da hotararea in camera de consiliu.
  pentru incercarea de solutionare a litigiilor comerciale prin mediere, partile pot solicita instantelor de judecata acordarea unui termen de suspendare a judecatii pentru o perioada de 3 luni.

Tarife


Sedinta de informare nu costa nimic, insa intalnirile ulterioare sunt taxate.

Apostol si Asociatii

Experienta ne recomanda indiferent de stadiul in care se afla afacerea dumneavoastra, avand in portofoliul nostru clienti alaturi de care am fost de la inceputurile lor precum si firme mari, de prestigiu, care au gasit in APOSTOL si ASOCIATII un partener de nadejde, serios si mereu pregatit sa ofere solutii inovative cererilor lor.


Ne gasiti si pe